اشپز و سراشپز با حقوق

آشپز و سرآشپز حرفه ای جهت کاردرتهیه غذا
کارگرساده خانم یااقا
محل کارمیدان مادرسیاهسنگ
ساعت کار۷صبح۶عصر
فقط ناهاربازار
به هیچ عنوان پیام ندین
ساعت تماس۹صبح الی۵عصر
لطفااگرسابق نداری تماس نگیر
باجای خواب
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها