شرکت فنی مهندسی طراحان سبز

مهندسی کشاورزی
طراحی واجرای فضای سبز
طراحی واحداث باغ مثمر
کاشت اصولی درخت
هرس فرم
سمپاشی ومحلول پاشی
کوددهی
پیوند
فروش سموم و کمپوست مخصوص باغات
مهندس احمد قلی یان 09127345308
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست

ارسال پیغام خصوصی برای آگهی دهنده
ارسال پیام