نیروی کار در رستوران

نیازمند تعدادی نیروی کار جهت باغ تالار به صورت پاره وقت:

به تعدادی نیروی کار خانوم و اقا و سرویس رفت امد جهت کار در رستوران

مسئول نظافت سرویس های بهداشتی از ساعت ۵ عصر الی ۱۲.۵ شب (۷۰ تومن)

همچنین تیم مهمانداری مجرب خانم و آقا از ۹ صبح الی ۱ شب به صورت پاره وقت .(مهماندار ۲۰۰ تومن،سرمهماندار۳۰۰ تومن.)
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها