پرسنل جهت کار در تالار پذیرایی (پاره وقت) بومهن

نیازمند تعدادی نیروی کار جهت باغ تالار به صورت پاره وقت:

نظافت تالار و شستشوی ظروف شبانه از ساعت ۱ شب تا صبح به صورت گروهی ۲ الی۳ نفر(هر سالن ۱۳۰ تومن،محوطه ۶۰ تومن،سرویس های بهداشتی ۴۰ تومن،ظروف هر ۱۰۰ نفر مهمان ۵۰ تومن)

مسئول نظافت سرویس های بهداشتی از ساعت ۵ عصر الی ۱۲.۵ شب (۷۰ تومن)

همچنین تیم مهمانداری مجرب خانم و آقا از ۹ صبح الی ۱ شب به صورت پاره وقت .(مهماندار ۲۰۰ تومن،سرمهماندار۳۰۰ تومن.)
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها