فروشنده پوشاک بانوان

به یک خانم مجرد حداکثر 30 ساله جهت فروشندگی در یک فروشگاه پوشاک بانوان نیازمندیم. حتما ساکن پردیس
ساعت کاری چرخشی بین دو شیفت صبح و عصر 9:30
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها