سفره خانه سنتی آتیش

محیطی آرام ودلنشین همراه با لژ خانوادگی،دیزی سنگی،سرویس چای قلیان سنتی و عربی،
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست