نیروی خط تولید حداقل مدرک دیپلم در شهرک صنعتی کمرد

نیروی خط تولید در یک شرکت معتبر با حقوق مکفی و پرداخت هزینه ایاب ذهاب و اضافی کاری
حداقل مدرک دیپلم
شهرک صنعتی کمرد
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها