کارآموزی منجر به استخدام

فرصتهای کارآموزی منجر به استخدام در پارک فناوری پردیس برای دانشجویان سال آخر و یا فارغ التحصیلان دانشگاهی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها