برگزاری کلاس های تخصصی کاخن

برگزاری کلاس های آموزش کاخن

دوره های 8 جلسه ای
جلسات 30 دقیقه ای
هفته ای یک جلسه

هزینه هر دوره 400 هزار تومان
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
آدرس کوتاه شده این آگهی: https://prd30ha.ir/F8y
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها