تدریس فیزیک و ریاضی

تدریس ریاضی وفیزیک
درپردیس-بومهن-رودهن
تدریس تضمینی
توسط مدرس آموزشگاههاوموسسات علمی تهران
با32سال سابقه تدریس
پایه تاکنکور
((ازهمین الان باانتخاب مدرس باسابقه به آموزش وتقویت بنیه علمی خودتان اهمیت دهید))
1- مشاوره تحصیلی وبرنامه ریزی آموزشی
2- تدریس تشریحی ومفهومی بهمراه جزوه کامل
3- ارائه مجموعه سوالات امتحانی سنوات قبل واحتمالی ترمهای بعدی
4- سنجش مداوم بهمراه آموزش نحوه پاسخگویی به امتحانات ورفع اضطراب
نتیجه جلسات: 100%قبولی باکسب نمرات عالی
معیارورود به دانشگاه های مطرح کشور= پایه علمی قوی+ کسب معدل بالا
آگاه باشیدکه آموزش هزینه نیست بلکه سرمایه آینده شماست.
تماس: تقی وند
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها