استخدام در کارگاه تولیدی کابینت آشپزخانه

به تعدادی نیروی کار جهت کارگاه تولیدی کابینت آشپزخانه واقع در سیاه سنگ نیازمندیم
۱_کارگر ساده
۲_نیمه ماهر
۳_مونتاژ کار
۴_نصاب
همراه با اضافه کاری
حقوق و مزایا و بیمه طبق وزارت کار
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها