واگذاری امتیاز و فروش دستگاههای خشکشویی

✓ملک استیجاری می باشد
✓این آگهی صرفا جهت واگذاری امتیاز و فروش دستگاههای خشکشویی می باشد و ارتباطی به واگذاری ملک ندارد
✓ودیعه سی میلیون تومان
✓اجاره ماهانه سه میلیون تومان
✓واگذاری دستگاهها و امتیاز ۲۵۰میلیون تومان
✓مانده قرارداد اجاره تا مهر ماه سال جاری
✓مالک مایل به تمدید است
✓ملک بیش از پنج سال است خشکشویی فعال بوده و مشتری ثابت دارد
✓ملک دارای آب و برق و گاز و تلفن و سرویس بهداشتی و بالکن می باشد
✓لطفا موارد فوق را به دقت مطالعه کنید سپس تماس بگیرید
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها