استخدام کمک اشپز و نیرو خدمات

رستوران سنتی هفت خوان جهت تکمیل کادر خود
۱_به یک کمک اشپز مجرب
۲_به چند نیرو خدماتی
با حقوق و مزایایی مکفی نیازمند است
تلفن جهت هماهنگی ۷۶۲۴۸۱۰۰
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها