مبلمان

میز نهارخوری ۱۲ نفره به همراه شیشه و پیراهن
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است