مبلمان

یک دست مبل راحتی ۷ نفره به همراه یک میز جلو مبلی و ۴ عدد عسلی دارای پیراهن مبلی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است