ساخت کابینت وکمد دیوار

1-ساخت کابینت وکمددیواری وجاکفشی وغیره........

2-طراحی وساخت کابینت وغیره همراه با رهنمایی

3-انجام تعمیرات و خرده کاری کابینت

۴-همراه باقرارداد کتبی معتبر

۵-بازید برای واحد در حال اجرا همه روزه در فاز۱۱

6-باوجود بد قول بودن کابینت کارها خوش قول

بودن وتحویل به موقعه الویت کارمه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها