فاز۵ پردیس ضامن کلید

بلوک G-03-1p3
طبقه نهم شمال غربی
ضامن کلید واقعی
۷ میلیون اضافه واریزی دارد
۵برگی دریافت شده
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
آدرس کوتاه شده این آگهی: https://prd30ha.ir/SXna
کلمات کلیدی:

فاز۵ ضامن کلید

محل تبلیغ شما

دسته بندی ها