کارگر انبار

محل کار: پردیس (دارای سرویس رفت و برگشت تهران - پردیس)

* آشنایی با اصول اولیه انبار و انبارداری
* آشنایی با مسائل ایمنی و بهداشت در انبار
* حداقل یک سال سابقه کار در انبار
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
آدرس کوتاه شده این آگهی: https://prd30ha.ir/pDNM
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها