استخدام مدیر تولید جهت مدیریت مونتاژ و تست

مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها