سرویس خواب دو نفره

سرویس خواب تاج دار دو نفره نو و سالم
با تشک
بدون کفی تخت
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

تخت

ایینه

عسلی