ارائه خدمات ماساژ به سبک آمریکایی

ماساژ باعث افزایش جریان خون ، افزایش متابولیسم ، رفع ناراحتی ، گرفتگی ها ، کوفتگی ها ، خستگی و در نهایت شادابی و سلامتی بدن می شودی
در محیطی آرام و در منزل خود ماساژ را تجربه کنید و از فوائد و مزایای فراوان آن بهره مند شوید .
......
این نوع ماساژ با استفاده از روغن گیاهی بوده و مطابق سبک و فن غربی انجام می شود
شما قادر هستید برای هماهنگی جهت تعیین وقت ماساژ به شماره تماس
و یا ایمیل بزنید

به دلیل واقع شدن خانه من در یک منطقه نیمه کوهستانی پیشنهاد من به شما این هست در ابتدا به ثابت من زنگ بزنید
زیرا که موبایل من یا آنتن نمیدهد یا به سختی آنتن میدهدوهرلحظه امکان قطع شدن تماس رادربر دارد
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها