الکتریکی موسوی

فروش کلیہ لوازم برقی الکتریکی ساختمانی و روشنایی کلی و جزئی با قیمت کارخانہ
نمایندگی سیم و کابل استاندارد و کلید و پریز
انواع لامپ ھالوژنی و حبابی خانگی و کارگاھی
با کیفیت و ضمانت
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

لامپ

سیم

الکتریکی