کبابخانه دنج گلپایگانی

طبخ انواع کباب ایرانی همراه با برنج۱۰۰٪ایرانی
سفارشات پذیرفته میشود
کوبیده لقمه گلپایگانی
جوجه کباب زعفرانی
جوجه کباب ران لاری
جوجه کباب ترش گیلکی
جوجه کباب چیلی مکزیکی
چنجه و برگ
بال کبابی و کتف کبابی

مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها