کارت شناسایی ملی گم شده

کارت شناسایی ملی بنام فاطمه شافعی گم شده ازشما تقضا دارم به معض پیدا کردن به این شماره تماس بگیرین
۰۹۳۹۶۶۹۲۱۴۸
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است