آموزش و فروش نرم افزار های حسابداری

تدوین اندیشان حسابدار
آموزش نرم افزارهای حسابداری
هلو ، آسان، محک و ...
با تسلط کامل همراه با ثبت دفاتر حسابداری و ثبت اسناد واقعی
رشته تحصیلی شما اگر حسابداری نیست ابتدا ماهیت حسابها آموزش داده می شود
آموزش کامپیوتر ، ورد و اکسل بصورت کار بردی در کمترین زمان
فروش نرم افزار حسابداری
نصب و راه اندازی نرم افزار
تعریف فرول تولید ومحاسبه بهای تمام شده
حساب وکتابتان را به ما بسپارید .
رسیدگی به حسابهای سالانه شرکتها با ارائه بهترین خدمات
انجام خدمات مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی
آموزش در محل کار
با مدیریت سر کار خانم تقدسی


مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها