استخدام فروشنده خانم

یک فروشگاه مرتبط با خشکبار، برای تکمیل کادر خود به یک نفر خانم متأهل و متعهد، با روابط عمومی بالا نیازمند است .
ساعت کاری 8:30 تا 9 شب
استراحت 13 تا 14:30
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها