استخدام جهت کار در کابینت سازی

به چند نفر جهت همکاری در کابینت سازی در سیاه سنگ نیازمندیم
۱_کارگر ساده
۲_نیمه ماهر
۳_مونتاژ کار
۴_نصاب
۵_حسابدار
ارسال سابقه و رزومه به واتساپ۰۹۳۰۱۸۹۲۰۲۳
اضافه کاری اجباری
حقوق و مزایا و بیمه طبق وزارت کار
تلفن تماس ۰۹۱۲۱۸۹۲۰۲۳
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها