کارمند فنی ومحاسبات

شرکت تولیدی تجهیزات سیستم زمین که در زمینه سیستم ارتینگ ، حفاظت در برابر صاعقه و حفاظت کاتودیک فعال میباشد در محل کارخانه خود در منطقه کمرد نیاز به یک نفر جهت فنی و محاسبات دارد.

• مزایای ما:
«وقتی از محیط کار رفتید زمان استراحت خود شما میباشد.
«نظارت لحظه ای نداریم اما حمایت از خانواده تجهیزات سیستم داریم،
«کار واگذارشده تصمیماتش با خودتان میباشد ما فقط نتیجه اش را میخواهیم.
«با گذشت یک سال به جز رشد کار ی فرد توانمندتر ی خواهید بود.
«دوره ها ی آموزشی مربوط به شغلتان و خودشناسی رایگان در اختیارتان قرار میگیرد.
«با چالش ها ی خودشناسی به جز کار شخصیتتان هم رشد خواهد کرد و انسان متفاوتی خواهید شد.
« پاداش فروش از خانواده تجهیزات سیستم زمین
• پیش شرط:
10تا20 خط در مورد سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه تهیه فرمایید و همراه رزومه خود به ادرس ایمیل job@tszamin.com ارسال فرمایید.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها