کارمند فروش و توسعه بازار

• مزایای ما:
«وقتی از محیط کار رفتید زمان استراحت خود شما میباشد.
«نظارت لحظه ای نداریم اما حمایت از خانواده تجهیزات سیستم داریم،
«کار واگذارشده تصمیماتش با خودتان میباشد ما فقط نتیجه اش را میخواهیم.
«با گذشت یک سال به جز رشد کار ی فرد توانمندتر ی خواهید بود.
«دوره ها ی آموزشی مربوط به شغلتان و خودشناسی رایگان در اختیارتان قرار میگیرد.
«با چالش ها ی خودشناسی به جز کار شخصیتتان هم رشد خواهد کرد و انسان متفاوتی خواهید شد.
« پاداش فروش از خانواده تجهیزات سیستم زمین
• پیش شرط:
۱۰تا۲۰ خط در مورد سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه تهیه فرمایید و همراه رزومه خود به ادرس ایمیل job@tszamin.com ارسال فرمایید.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
آدرس کوتاه شده این آگهی: https://prd30ha.ir/84w
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها