دانشجو كامپيوتر نيازمنديم

به داشنجوي كامپيوتر مسلط به فتوشاپ جهت كار در پروژه هاي سئو و طراحي سايت نيازمنديم . اموزش در حين كار .
پرديسي ها در اولويت مي باشند .
انجام كار بصورت حضوري
متقاضيان رزومه خود وا به شماره ٠٩٣٠٦٩٢٣٣٣٤ ارسال نماييد
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است