فناوران مهرگان

مجتمع آموزشی مهرگان اولین مرکز آموزش امور اداری و فناوری اطلاعات در پردیس.
برگزار کننده کلیه دوره های کامپیوتر با ارائه مدرک معتبر.
02176296948
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

آموزش کامپیوتر

دسته بندی ها