پاک کردن تاتو

پاک کردن تاتو با لیزر کیوسویچ
رفع افتادگی پلک پلکسر
کوچک کردن بینی های گوشتی
رفع طاسی سر در دو جلسه
ازبین بردن تیرگیهای صورت و بدن
رفع جای بخیه و جوشگاه
با هزار نمونه کار قبل و بعد
در اینستاگرام
تهران.مطب. نارمک شعبه یک
تهران.مطب. بلوار ارتش شعبه دو
پردیس.مطب. شعبه سه (از بهمن ماه)
۰۹۱۹۳۷۷۴۳۰۰
درمانگر
مانیا رحیمی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است