پاک کردن تاتو

پاک کردن تاتو با لیزر کیوسویچ
رفع افتادگی پلک پلکسر
کوچک کردن بینی های گوشتی
رفع طاسی سر در دو جلسه
ازبین بردن تیرگیهای صورت و بدن
رفع جای بخیه و جوشگاه
با هزار نمونه کار قبل و بعد
در اینستاگرام
تهران.مطب. نارمک شعبه یک
تهران.مطب. بلوار ارتش شعبه دو
پردیس.مطب. شعبه سه (از بهمن ماه)
درمانگر
مانیا رحیمی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها