فروش محصولات ارگانیک

شیره مویزه وانگوروچهار شیره وشیره خرما وشیره توت درجه یک آذربایجان با کیفیت وغلظت مناسب شیره انگور ومویز کیلویی ۴۰ تومن وشیره توت وچهار شیره کیلویی ۴۵ تومن
شیره خرما کیلویی ۳۵تومن
عسل درجه یک طبیعی گون طبیعی با برگ ازمایش معتبرساکارز ۲.۲ کیلویی ۱۲۰ تومن،
عسل درجه یک اویشن ۸۰ تومن
عسل چهل گیاه درجه یک کیلویی ۱۰۰ تومن
عسل کنار جنوب
روغن زرد حیوانی گوسفندی کیلویی ۱۸۰تومن
روغن زرد حیوانی گاوی کیلویی ۱۰۰ تومن
گرده گل زنبور عسل کیلویی ۳۰۰ تومن
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها