استخدام کارگر ساده ، نجار ، رویه کوب ، زیرکار رنگ

شرکت آیسا مبل واقع در منطقه صنعتی خرمدشت خیابان دهم غربی در ردیف های شغلی ذیل همکار می پذیرد:
نجار
رویه کوب
زیر کار رنگ
پتینه کار خانم
پولیش کار ماهر
مونتاژ کار ماهر
کارگر ساده
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها