کار آموز، خیاط

به یک خانم جوان برای کارآموزی در کارگاه خیاطی، با حقوق نیازمندیم.
پردیس. فاز4
تماس 14 الی 18
09393702615
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

خیاطی

محل تبلیغ شما

دسته بندی ها