متر فلزی قرقره ای آلمانی

متر فلزی قرقره ای آلمانی ،۳۰ متری،یکبار استفاده شد
شماره تماس ۰۹۱۲۷۹۰۶۲۷۷
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است