فروش پراید۱۱۱مدل۹۶

فنی جلوبندی کولردرجه یک شتاب ماشین عالی فقط یک گلگیر ویک کف دست کاپوت رنگ بقیه بیرنگ بدنخ ماشین عالی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است