پرستار يا نظافتى خانم

يه خانم جهت كمك در امور منزل نيازمندم
ساعت ١٠ صبح تا ٧ بعد از ظهر
٠٩١٩٣٧٨٢٢٧٩ فراهانى
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها