سیمان تیپ دو فیروزکوه

سیمان تیپ دو به قیمت درب کارخانه
تحویل محدوده شرق استان تهران
حداقل ظرفیت 200 عدد
حداکثر ظرفیت 320 به بالا
سیمان فله هم موجود است تنی 175000 بدون کرایه حمل
سیمان کیسه ای 10/500بدون کرایه حمل
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها