دو عدد تخت خواب دو نفره چوب گردو با تشك طبي فنري پ

دو عدد تخت خواب تمام چوب گردو رنگ قهوه اي با كشو
تشك خوشخواب طبي فنري پرنيان
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها