زمین ۷۰۰متری شهرک کشاورزی

تخفیف ویژه ویژه ویژه پای معامله
۷۰۰متری بر خیابان ۲۴ متری.سند تک برگ.زمین شمالی.
انشعابات کامل.کاربری مسکونی آماده ساخت
تخفیف ویژه ویژه ویژه پای معامله
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها