زمین ۷۰۰متری شهرک کشاورزی

۷۰۰متری بر خیابان ۲۴ متری.سند تک برگ.زمین شمالی.
انشعابات کامل.کاربری مسکونی آماده ساخت
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

شهرک کشاورزی

محل تبلیغ شما

دسته بندی ها