زمین ۷۰۰متری شهرک کشاورزی

۷۰۰متری بر خیابان ۲۴ متری.سند تک برگ.زمین شمالی.
انشعابات کامل.کاربری مسکونی آماده ساخت
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها