پیش فروش واحدهای مسکونی فاز ۱۰باشرایط استثنایی

واحدهای ۹۵ متری دوخواب در مرحله اسکلت سقف دوم اجرا شده پروژه فعال پرداخت بصورت مرحله ای واقساطی ۴۰درصد پیش پرداخت
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها