الکتریکی عبدی بومهن

الکتریکی عبدی .پخش عمده و جزئی سیم و کابل
در منطقه و نمایندگی لامپ های کم مصرف افرا تاپ .نمایندگی سیم و کابل مسینا وکلیه لوازم برقی صنعتی و ساختمانی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها