فروش فوری رنگ اتومبیلی به نصف قیمت

حدودا ۴۰۰ کیلو رنگ اتومبیل ایرانی و خارجی جهت فروش موجود می باشد.
فروش فوری به نصف قیمت..
محل بازدید: تهران، شهر پردیس
شماره تماس: ۰۹۱۰۳۵۹۳۹۰۶
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

رنگ

اتومبیل

نقاش

ماشین