دعوت به همکاری

گروه معماری راستا از کلیه عوامل ساختمانی و مجریان امور تزیینات ساختمان با حداقل ۵ سال سابقه کار اجرایی و نصب ؛ دعوت به همکاری می نماید .
۷۶۲۹۲۹۸۲
۷۶۲۸۲۵۱۷
۰۹۱۲۳۹۰۰۹۴۹
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است