استخدام نیروی ساعتی

* دیپلم به بالا (ترجیحا رشته های فنی)
* ساکن پردیس و شرق تهران
* به همراه بیمه، صبحانه، ناهار و سرویس ایاب و ذهاب تهران و پردیس
* ساعات کار 8 تا 17 شنبه تا 4شنبهمدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها