فروش توله سامویید نر اصیل ۴۰ روزه

توله ساموييد اصيل نر ۴۰ روزه با مدارك كامل
١ دوز واكسيناسيون شده
انگل تراپي شده
تغذيه مادر با بهترين غذاها و ويتامينها
توله تازه غذا خور شده البته به همراه شير مادر
✔️اماده تحويل
بازديد همه روزه پردیس
ارسال به تمام نقاط ايران داريم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها