فیزیوتراپی در منزل

انجام فیزیوتراپی در منزل شما توسط فیزیوتراپیست مجرب، با سابقه کار در بیمارستان و کلینیکهای تخصصی تهران، دارای پروانه و مهر نظام پزشکی فارغ التحصیل
دانشگاه تهران

خانم زمانی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها