پشتیبان فروش

نیازمند نیروی خانم و اقا جوان جهت پشیبانی فروش و خدمات مشتریان یک شرکت تولیدی صنایع چوبی در شهرک صنعتی خرمدشت . ارسال رزومه به ایمیل econsulter@gmail.com
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها